Sakit sa hita niya

At kung sino man ang makakakita ng sakit sa kanyang hita, ito ay mangyayari sa angkan .