Masakit ang dila niya

At sinumang makakakita na sinasaktan siya ng kanyang dila, pagkatapos ay ininsulto niya siya, at maaaring ito ay isang kasinungalingan .