Mangangaral at kahinaan

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Kung sino man ang makakakita ng kahinaan sa isa sa kanyang mga bahagi ng katawan at walang pagtitiis dito, naririnig niya ang mga pangit na salita mula sa kanyang kamag-anak na pinag-uugnay ng kasapi na iyon .~