Kumakain siya sa mesa at inabot ang kamay niya

At isinalaysay na nakita ng isang lalaki na kumakain siya sa isang mesa, kaya’t tuwing maabot niya ang kanyang kamay dito, ang kamay ng isang blond na aso ay lalabas mula sa ilalim ng mesa at kumain siya kasama niya, kaya’t ikinuwento niya ang kanyang pangitain sa isang tawiran at sinabi na kung ang iyong paningin ay totoo, kung gayon ang isang batang lalaki ay magbabahagi sa iyo sa iyong pamilya, kaya’t sinuri niya ang bagay at natagpuan ito tulad ng nabanggit .