Nakikita ang belo o isang kilay

Sinuman ang makakakita ng isang pangkat ng hijab o isang kilay, walang mabuti dito, lalo na kung siya ay nakasimangot, at sinabi na ang kakayahang makita ng kilay ay nagpapahiwatig ng pagtatago ng isang bagay mula sa tagakita, at ang ilan sa mga nagpapahayag ay kinamumuhian ang ekspresyon nito , ibig sabihin ang pagpapahayag ng paningin ng kilay sa mga tuntunin ng pangungusap .