Natagpuan niya ang isang singsing na may dalawang lobes

At sinumang nakakita na nakakita siya ng isang singsing na may dalawang bahagi, na sumasang-ayon sa isa sa mga ito sa isa pa, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang paglitaw ng karangalan at pagpapatupad ng isang utos at pagkuha ng pera at biyaya, at kung hindi sila sumasang-ayon, pagkatapos ito ay nagpapahiwatig ng sodomy at pangangalunya, at kung nakikita niya na ang isa sa kanila ay nangyari at ang isa ay nanatili, pagkatapos ay nagsisi siya mula sa isa sa kanila .