Gintong hikaw

Ang hikaw ng ginto ay nagsasaad ng isang mang-aawit . Sinabi niya na ang isang tao ay lumapit kay Ibn Sirin at sinabi, ~Nakita ko ang isang hikaw sa isang tainga,~ at sinabi niya, ~Kumusta ka kumanta?~ Sinabi niya na ang tunog ay mabuti, at sinabi niya na iyon iyon. Kung nakikita niya ang hikaw ng pilak, pagkatapos ay kabisado niya ang buong Qur’an. Mayroon siyang anak na babae, kahit na ang babaeng may paningin ay buntis, siya ay may isang anak na lalaki . At sinumang makakakita sa kanyang panaginip ng isang babae na ang tainga ay hikaw at isang tabak, kung gayon siya ay may kalakal sa isang mayamang bayan na may maraming mga babaeng alipin at aliping kababaihan, sapagkat sa pagbibigay kahulugan sa isang babae ay isang negosyo, at gayon din ang babaeng alipin .