Ang kanyang asawa ay naging tagagawa ng imoralidad

At sinumang makakakita na ang kanyang asawa ay naging isang tagagawa ng mga imoral na bagay o isang bagay na mali, sa gayon siya ay magiging laban doon .