@Coronavirus

Tulad ng para sa ginseng, kapuri-puri ito, at ang sumasamba ay sinabi na italaga ang kanilang pag-iisip sa kanyang kaasiman, at sinabi na ito ay pera na nakatulog kasama ang kaunti dito na kumakatawan sa marami dito, at nagaganap ito pagkatapos ng pagod at pagod .