Nagdarasal siya ng labis na mga tao

At sinumang makakakita na siya ay manalangin kasama ang labis na mga tao, siya ay pumasok sa isang garantiya na hindi makakasama sa kanya, at sinasabing ang sinumang makakita na siya ay naging isang imam ay magmamana ng mana mula sa Makapangyarihang Diyos na nagsasabing, ~Ginagawa namin silang mga imam at ginagawa silang mga tagapagmana . ~