Nagdarasal siyang nakatayo

At sinumang makakakita na siya ay nagdarasal na nakatayo habang ang mga tao ay nagdarasal sa likuran niya na nakaupo pa rin, pagkatapos ay sinusunod niya ang isang utos na walang sinumang na maiugnay sa bagay na iyon ay humantong .