Pangangaso kasama ang isang uwak

At sinumang makakakita na siya ay nangangaso ng isang uwak, pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na makukuha niya mula sa kanya at ito ay hindi totoo .