Uwak ni Piebald

At kung sino man ang makakakita ng isang camouflaged na uwak, makakakita siya ng isang bagay na namangha rito at walang mabuti rito .