Pagbibigay kahulugan ng Rakhmah

Tulad ng para sa Al-Rakhama, ito ay nawasak ng sakit, lalo na kung ginagamot ito, ito ay magiging mas matindi .)