Walang kumatok dito

At sinumang makakakita na sinisira niya ang alinman sa mga iyon kapag bago, kung gayon siya ay mahihirapan ng kalungkutan .