Abu Saeed mangangaral at pusa

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi : Ang pusa ay naiiba sa interpretasyon nito. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na siya ay isang tagapagbantay, at ang ilan sa kanila ay nagsabing siya ay isang magnanakaw mula sa sambahayan, at ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang babae ng pusa ay isang mapanlinlang na babae .