Tulad ng kung siya ay isang bilanggo habang siya ay naniniwala sa kontradiksyon sa kanyang relihiyon

At sinumang mag-isip na siya ay isang bilanggo habang siya ay naniniwala sa pagkakasalungatan sa kanyang relihiyon, sapagkat kung gagawin niya ito ay walang kabutihan, at kung hindi niya gawin ito siya ay kapuri-puri .