puno ng walnut

Tungkol naman sa puno ng walnut, sinabi ni Al-Kirmani na ito ay binibigyang kahulugan ng isang banyagang lalaki, maputla, at malungkot .