Puno ng Jujube

Tungkol sa puno ng jujube, ipinapahiwatig nito ang pagkakamit ng isang utos at pagpapatupad ng isang utos, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat: ~Ginawa niya para sa iyo mula sa berdeng puno ang isang apoy . ”Ang talata .