Si Abu Saeed na mangangaral at isang dirham welga

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi na ang buwis ng mga dirham at dinar ay nagmamay-ari ng tsismis at panunumbat, at sinasabing ang welga ay isang matuwid na tao na masarap magsalita, kung hindi siya kumukuha ng bayad para sa kanya, pagkatapos ay kukuha siya ng isang bayad para sa kanya, pagkatapos siya ay mapagkunwari, at sinabing ang welga ay isang tao na gumawa ng magagandang salita sapagkat ang dirham ay mga salita at hinahampas niya ito bilang mga salita .