Ang paningin ng manunulat

At ang manunulat ay binibigyang kahulugan bilang isang tao ng tuso at panloloko, at sinabi ni Daniel na ang sinumang nakakita na siya ay naging isang manunulat para sa publiko at hindi ganoon, nagpasya siyang kunin ang pera ng mga tao sa pamamagitan ng tuso at panlilinlang .