Tumahi at hindi pinapabuti ang pananahi

At kung sino man ang makakita nito na para siyang nanahi at hindi maganda ang pagtahi, pagkatapos ay nais niyang makatipon nang magkahiwalay at hindi magkasama .