Pahayag ng tanso

Ibinigay ng tanso ang may-ari ng mga salita at alingawngaw .