Ang pagkamatay o pagkawala ng mule

At sinumang makakakita na ang kanyang mula ay namatay o nawala, ipinapahiwatig nito ang kabalintunaan ng isang tao na may malaking kapalaran, at ang karne ng mga mula at ang kanilang mga balat ay pera at biyaya, at ang kanilang gatas ay gulat .