Ismail bin Al-Ash’ath at ang toro

Sinabi ni Ismail bin Al-Ash’ath: ~Sinumang nakakita na siya ay nakikipaglaban sa isang toro, ipinapahiwatig nito ang kanyang tunggalian sa isang taong may malaking kapalaran, at alin sa mga ito ang nanaig ay mas mahusay .~