Kinausap siya ng baka

At sinumang nakakita na ang baka ay nakausap sa kanya, ipinapahiwatig nito ang lawak ng buhay para sa kanya upang ang mga tao ay mamangha sa kanya .