Pagsakay sa cloud

At kung sino man ang makakakita na siya ay nakasakay sa mga ulap, siya ay ikakasal kung siya ay walang asawa o sumakay sa isang barko, kung inaasahan niyang maglakbay sa dagat, o siya ay magiging kasama ng isang militar o kasama ng isang kasama, at itinaas siya ng Sultan sa isang mas mataas ang katayuan .