Kainin ang alikabok ng Propeta

At sinumang makakakita na kumakain siya ng alikabok mula sa lupa ng Propeta, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, kung gayon siya ay biniyayaan ng Hajj .)