Sumubo si Bull

At sinumang nakakita ng isang toro na binuhusan ito ng sungay nito at kinuha ito mula sa kanyang tahanan, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang kanyang pagtanggal sa kanyang trabaho at ang pagkakaroon ng pinsala na kasing sakit na naranasan sa kanya mula sa butting ng toro, at kung ginawa niya ito hindi alisin ito mula sa kanyang tahanan, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na mayroong pinsala sa kanyang mga gamit, at siya ay nasa estado na hindi nakahiwalay .