Naglalakad siya sa putik

At kung sino man ang makakakita na siya ay naglalakad sa putik o maulap na tubig, ipinapahiwatig nito na sila ay nagdurusa at namimighati . At sinumang makakakita na siya ay naglalakad sa putik, at kung siya ay may karamdaman o namimighati, ang kanyang paghihirap o karamdaman ay magiging matagal .