Gumawa ng luad ng gatas

At sinabi na ang sinumang makakakita na siya ay gumagawa ng luad, kung gayon ito ay binibigyang kahulugan ng kasaganaan ng pagkakamag-anak .