Lumipas na ang bahaghari

Sinumang makakita na ito ay naiilawan ay mabuti, at kung nakikita niya itong madilim, kung gayon siya ay pangit, at alam ng Diyos kung ano ang tama .