May pabango siya

At sinumang makakakita na mayroon siyang pabango, ipinapahiwatig nito na mayroong mabuti at pakinabang sa proporsyon nito .