Paningin ng marami

Sinabi ni Jaafar al-Sadiq: Ang isang pangitain ng dakila ay bibigyan ng kahulugan ng kaunting pera .)