Tulad ng kung nasa kanyang kamay, isang saksi ang inilalagay

Sinumang nakakita na parang nasa kanyang kamay ang isang maling saksi, ang kanyang mga pangitain ay nagpapahiwatig na mayroon siyang marangal na kaalaman .