Si Abu Saeed na mangangaral at ang kutsilyo

At si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi na ang kutsilyo ay isang dahilan para sa sinasabi ng Makapangyarihang Diyos sa kwento ni Yusef, sumakaniya ang kapayapaan, at ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang kutsilyo .