Humihiling siya na alisin ang kawalan ng katarungan

Sinumang nakakita na nagtatanong siya tungkol sa pagtanggal ng kawalang-katarungan ay nagpapahiwatig na siya ay nagkasalanan .