Kirmani at sibat ang sinaksak

At sinabi ni al-Kirmani: ~Sinumang nakakita na siya ay sinaksak ng isang sibat, sinasaktan ng apela ang sinaksak, at pinagsabihan siya na kahit na sa kanya ay kasing saksak .~