Nut arc

Tungkol sa bow ng nut, ito ay binibigyang kahulugan ng mga salitang hindi maganda, malungkot, malungkot, at nakakasama sa mga tao, sapagkat ang bow ng nut sa paraan ng relihiyon ay hindi kapuri-puri .