Nasira ang kanyang espada

At sinumang makakakita na ang kanyang tabak ay nabasag, nahulog mula sa kanyang kamay, inagaw mula rito, inaapi, itinapon, hiniram, ninakaw, pinahiram, o ipinagbili, ito ay bibigyan ng kahulugan sa sampung aspeto ng paghihiwalay, pagkamatay ng kanyang mga kamag-anak, isang tagumpay, isang multa, ang paglitaw ng kasawian, kawalan ng dignidad, pagkamatay ng isang bata, paghihiwalay ng isang babae, pagkamatay ng isang lingkod at ang panghihina ng kakayahan .