Arrow at itapon ito

Tungkol sa arrow at sa pagkahagis nito, ito ay binibigyang kahulugan sa isang paraang sinabi ni Daniel na ang arrow ay binibigyang kahulugan ng mga tuwid na salita na umaabot sa isang tao at maaaring ito ay nanunumbat, at sinabi na kung sino man ang makakakita na may nagtatapon ng arrow, nagpapadala ang mamamana sa kanya isang messenger na may mga salita, lalo na kung itinapon niya ito ng isang layunin, at kung itapon niya ito nang walang layunin, magpapadala siya sa kanya ng isang titik na katumbas ng punto ng arrow .)