Magbihis ng mga Persian

Tungkol sa pagsusuot ng isang mare, ito ay binibigyang kahulugan ng lakas sa karangalan, lalo na kung isusuot niya ito sa kanyang mare .