May hawak siyang kutsilyo

At sinumang makakakita na mayroon siyang isang kutsilyo sa kanyang kamay at ginagamit ito, pagkatapos ay walang laman siya kung saan siya naroroon, at sinabi na ipinapahiwatig nito ang isang matalinong batang lalaki na natututo nang mabilis sa pakikipagtulungan at nakikipagtulungan sa kanya .