Nagnanasa ng isang soro

At sinabing ang sinumang nakakita na naghahanap siya ng isang fox, magdurusa siya sa sakit ng hangin .