Hebian gansa

Tungkol sa hippie goose, binibigyang kahulugan ito ng pagkamayabong at biyaya, at ang karamihan dito ay malaking pera, at ang hippie goose ay maaaring bigyang kahulugan ng dakila, kagalang-galang na babae . Tulad ng para sa mga gansa na hinugot, malapit ito sa kahulugan na ito at sinasabing siya ay isang babaeng Iraqi .