Abu Saeed mangangaral at manunulat

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Sinuman ang makakakita ng isang libro na may kanang kamay, ipinapahiwatig nito ang pagkamayabong ng Sunnah .~