Moroccan at alas

Sinabi ni Jabir al-Maghribi na ang ace sa pagbibigay kahulugan ay pera at isang malaking pagpapala, lalo na kung ito ay mahabang berde, at kung nakikita niya itong dilaw na nalalanta, nagsasaad ito ng karamdaman .