Al-Tawoos at Ibn Sirin

Tungkol sa mga taoos, sinabi ni Ibn Sirin na ang lalaki ay mula sa kanya na isang hindi Arabong hari, at kung nakikita niya na mayroon siyang lalaking paa, kung gayon ipinapahiwatig nito ang kanyang katayuan sa isang di-Arabong hari, at ang babae sa kanya ay isang di-mahram na babae na may pera, hashish, at mga tagapaglingkod, pinakasalan niya siya at kinukuha ng mga anak mula sa kanya .