Lumilipad na mga kalapati

At sinabi na ang isang pangitain ng mga kalapati na lumilipad mula sa bahay ay bibigyang kahulugan bilang diborsyo ng isang babae .