Ingatan ang mga crane

At sinumang makakakita na isinasaalang-alang niya ang mga crane, sinusunod niya ang utos sa mga mahihirap na tao .